CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Suport curricular
Nou Biaix - El racó del CREAMAT

Des de l'any 2011 una de les seccions fixes de la revista Nou Biaix, editada conjuntament per la SCM i la FEEMCAT, és El racó del CREAMAT. Al llarg d'aquesta anys hem anat presentant diferents accions promogudes pel CESIRE-CREAMAT o algunes en les que hem col·laborat de forma molt directa. També han aparegut alguns articles de reflexió sobre diferents temes. En aquesta secció trobareu els enllaços als articles publicats alliberats per la revista.

AddThis Social Bookmark Button
 
Orientacions per a la millora de la geometria (Secundària)

S’afirma que la matemàtica és la ciència de la quantitat i de l’espai. Així la geometria, com a estudi de l’espai, és una part fonamental de la matemàtica. Per tal de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic i després d’analitzar els resultats de les proves d’avaluació d’ESO, que mostren una dificultat notable i persistent en el camp de la geometria, el Departament d’Ensenyament publica el document Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’Educació Secundària Obligatòria.

AddThis Social Bookmark Button
 
Quaderns d'avalució 28. Orientacions per a la millora de la geometria a l'ESO

Al n.28 dels Quaderns d'avaluació d'Abril de 2014, a més de trobar l'anàlisi dels resultats de les darreres proves de competències bàsiques de 4t d'ESO, apareix un article de l'Anton Aubanell amb unes orientacions bàsiques per a la millora educativa en geometria. Els Quaderns d'avaluació són una publicació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

AddThis Social Bookmark Button
 
Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic

Aquests documents d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit matemàtic de l'educació primària i de l'ESO pretenen ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àrea de matemàtiques.

Els documents contenen les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Primària ESO
AddThis Social Bookmark Button
 
Estàndards comuns per a les matemàtiques

Presentem el document Estàndards comuns per a les matemàtiques (CCSSI, Common Core State Sandards Initiative for Mathematics), que pel seu gran interès, ha estat traduït al català per iniciativa del creamat. Aquest document, elaborat i adoptat per la gran majoria d’estats dels EUA, el podríem assimilar a un currículum, tot i que no té el mateix valor normatiu.

En la seva presentació aquests estàndards es defieneixen com “el conjunt de coneixements i destreses que l’alumnat hauria d’aconseguir en el període d’escolarització que va dels 3 anys fins al final de la secundària”

AddThis Social Bookmark Button
 
La competència matemàtica des de totes les matèries

Presentació elaborada per Anna Babra i Iolanda Guevara (IES Badalona VII) on es reflexiona, amb diferents exemples, com es poden tenir en compte les competències matemàtiques de totes les àrees del currículum.
 

AddThis Social Bookmark Button
 
Projectes de Recerca de 4t d'ESO
Una de les novetats del curs 2008-09 incorporades a l'ESO són els Projectes de Recerca de 4t curs. Aquest document, elaborat per l'equip del creamat, pretén servir d'ajuda al professorat de matemàtiques que tingui interès en proposar temes per Projectes relacionats amb aquesta àrea.

Sobre els projectes de recerca a 4t d'ESO
AddThis Social Bookmark Button
 
Exemples d’activitats amb anàlisis dels processos i competències

A continuació trobareu exemples d’activitats on s’analitza els processos i el grau de riquesa competencial que tenen:

Un quadrat i un rectangle (EI)

Les tires del sorteig de futbol (EP)

El mapa del tresor (EP)

Descobrint la mediatriu i el circumcentre (EP)

Mesura indirecta a partir d'una fotografia (ESO)

AddThis Social Bookmark Button
 
Indicadors competencials

Indicadors competencials

Títol del document: Preguntes que poden servir d’indicadors del nivell de riquesa competencial d’una activitat.

Descripció el contingut: L'enfocament competencial del nou currículum planteja al professorat la necessitat de valorar fins a quin punt, en les activitats didàctiques que desenvolupa, es tracten les competències matemàtiques. En aquest document es presenta una proposta de deu preguntes per formular-se entorn d'una activitat didàctica concreta o d'una petita seqüència d'activitats que poden orientar al professorat sobre el grau en què es cultiven les competències. Que una activitat sigui rica per desenvolupar les competències de l’alumnat depèn de com es planteja l’activitat, és a dir de les seves característiques, però també de com es gestiona a l’aula. Per això les deu preguntes s’agrupen en dos blocs.

Autoria: creamat

AddThis Social Bookmark Button
 
Currículum de matemàtiques de Secundària en format taula

Currículum de Secundària

Presentació en forma de taules del currículum de matemàtiques. Hi trobareu taules sobre els blocs de continguts, sobre els criteris d'avaluació i sobre els processos organitzades per cursos. També sobre connexions, organitzades per cicles, i sobre les relacions entre objectius i competències.

Aquestes taules han estat elaborades i cedides per la Pilar Figueras i la Iolanda Guevara.

AddThis Social Bookmark Button
 
Currículum de matemàtiques de Primària en format taula

Currículum de Primària

Presentació en forma de taules del currículum de matemàtiques. Hi trobareu taules sobre els continguts i sobre els criteris d'avaluació, organitzades per cicles.

Aquestes taules han estat elaborades i cedides per la Tana Serra i en Pere Joan Vinós.

AddThis Social Bookmark Button
 
Currículum: Preguntes amb resposta (Infantil)

Aquest curs, a educació infantil hi ha currículum nou de matemàtiques. S’ha publicat a començaments de setembre de 2008 i ja és vigent, sense que hi hagi hagut gaire temps per conèixer-lo.
El professorat ens fem un munt de preguntes.

Aquí trobareu resposta a algunes de les que ens han arribat.

AddThis Social Bookmark Button
 
Currículum: Preguntes amb resposta (Primària i Secundària)

Hi ha nou currículum de matemàtiques i mestres i professorat ens fem moltes preguntes.

Aquestes són les respostes que hem elaborat per algunes de les que ens han arribat amb més freqüència. També us posem els documents per descarregar en pdf.

AddThis Social Bookmark Button