CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Story cubes

Story cubes” és un joc format per 9 cubs de 6 cares. En cada cara, els cubs hi tenen representada una acció diferent. El joc consisteix a llençar els 9 daus i, començant per la frase “Hi havia una vegada …”,  enllaçar les 9 accions que apareixen representades en les cares que han quedat cap amunt. Es pot començar pel símbol que vulgueu dels 9 possibles i es poden ordenar de la manera que es vulgui.

Hi ha tres variants del joc: clàssic, accions i viatges. Hem utilitzat per aquesta activitat el joc d'accions.

En la propaganda de la capsa podem llegir:

” 9 cubs, 54 imatges, 10000000+ combos. Infinites històries”.

 És certa aquesta propaganda? O n’hi ha moltes més? O menys? Feu un informe on valoreu la certessa o falsedat d'aquesta propaganda.

Ajuda:  Quan expliquem la història podem seleccionar l’ordre dels daus de diferents maneres.

Recomanacions:   Abans d’afrontar el problema complert considera casos més senzills: 2 daus, tres daus. I intenta establir un mètode de treball.

Possibles activitats d'ampliació: 

* Es poden comprar tres daus més d’ampliació. El que els creadors en diuen Rory’s Story Cubes Mix sets. Com afecta això als resultats anteriors?
* Què passaria si els daus no fossin cúbics? I si tinguessin forma de tetraedre o d'octaedre per exemple.  Mireu d'establir una fórmula general.
* Fem un llançament dels nou daus.  Cada jugador ha d'explicar una història utilitzant un ordre diferent dels nou daus. Per explicar la història es poden fer servir els mitjans tecnològics que es vulgui: vídeo, àudio, ...

 

Possibles Recursos:

Quant tardarien en ocupar totes les posicions possibles 13 persones en una fila? Vídeo seleccionat en el concurs VídeoMAT 2014.

Quins elements pensa PIXAR que ha de tenir una bona història? Mireu la següent presentació.

Problemes relacionats:

The simplex Lock: un cadenat difeerent permet aprofundir el treball en combinatòria

AddThis Social Bookmark Button