Gestió de dades dels alumnes dels CREDA


Aplicació adreçada a la gestió de dades dels CREDA

És responsabilitat de cada institució i/o entitat, garantir l'ús restringit d'aquestes dades a l'àmbit de les actuacions objecte de l'aplicació, en especial les informacions relacionades amb alumnat, professionals i centres.L'entrada a l'aplicació implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús


Entrar

Identificador
Contrasenya
 

 

 creda@xtec.cat