CURSOS D’HABILITACIÓ

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT, AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL I ENSENYAMENTS NO FORMALS

( REIAL DECRET 1224/2009, DE 17 DE JULIOL )

  DESTINATARIS INFORMACIÓ
PERSONAL DEL COS DOCENT

Són considerats docents, només, els professionals que han superat les oposicions al cos docent de catedràtics, professorat de secundària o tècnic de la formació professional.


PERSONAL NO DOCENT (FORMADORS)

Són considerats no docents (formadors) els professionals dedicats a l’ensenyament de la formació professional inicial (que no han superat oposicions) i els formadors de certificats de professionalitat de la Formació Professional Ocupacional.


PERSONAL EXPERT

Són considerats (experts) els professionals que treballin en les administracions, en el sector empresarial i/o els formadors d'empresa i cursos d'FPxO, així com el professorat especialista, de FOL i de llengües estrangeres.


EXPERTS EN INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL O JUVENIL

Persones professionals en el sector d'informació i orientació juvenil i/o professional


Inscripcions i consultes
Informació:
Com és el curs?
OBERTA

Inscripció TANCADA

Consulta
Admesos/exclosos
TANCADA

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Els cursos d’habilitació s’adrecen a persones de l’àmbit de l’orientació i la informació professional, o a les persones que vulguin ser assessors i/o avaluadors de les comissions avaluadores de convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals, que regula el Reial Decret 1224/2009.

La superació dels cursos permet obtenir l’habilitació oficial als professionals que hi participin. Aquesta habilitació es regula a l’article 8 del capítol III  i als articles 23, 24, 25, 26, 27 i 28 del capítol VI de la normativa de referència. Els continguts estan recollits en els annexos IV i V de la mateixa norma.

Enguany, calen persones dels diferents rols indicats i en les diverses famílies professionals que configuren el Catàleg oficial. És per aquest motiu que l'Institut Català de les Qualificacions Professionals organitza, anualment, aquesta formació.

CONVOCATÒRIA DE CURSOS D’HABILITACIÓ

Termini d’inscripcions: Del 04/06/2018 a les 09:00h i fins el dia 18/06/2018 a les 09:00h
Data actual: Hora actual:
22/06/2018
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

  Desenvolupat per AFM.  Revisat el 01 de juny de 2018 Copyright (c) 2014 Institut Català de les Qualificacions Professionals.