Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents diversos
Cercador de documents

Centres
 
»»» 01. Autonomia de centres
01. Normes derogades pel Decret d`autonomia
02. Protecció de dades
03. Zonificació de la Inspecció
 
»»» 02. Avaluació Global Diagnòstica
02. Orientacions pel centre
 
»»» 03. Llar d`infants
01. Currículum i orientacions per l educació infantil
03. Requisits Llars d infants - 2012
04. Sol·licitud autorització extraordinària per cobrir vacants - Llars d`infants municipals
 
»»» 05. Projecte Lingüístic de Centre
06. Quadre resum assignació horària en l`educació primària
07. Orientacions sobre les concrecions que ha de contenir el Projecte Lingüístic de Centre

 

 

Si cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre podreu baixar el fitxer al vostre ordinador.