Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents elaborats per la Inspecció
Cercador de documents

Centres
 
»»» 01. Calendaris
01. Calendari escolar 2016-2017 (ABR-2016)
Centres específics / Especialitats
 
»»» 01. Formació Professional
01. Competències professionals - Presentació (2009)
02. Marc normatiu - Presentació (2009)
Centres
 
»»» 02. Documents de gestió NOF
05. Esquema / proposta de contingut: Centre educatiu (OCT-2013)
06. Actualització de les NOF: Estructura organitzativa de govern i de coordinació (DES-2011)
11. Índex guió (DES-2010)
Centres específics / Especialitats
 
»»» 02. Música i dansa
01. Reunió de directors escoles de música i dansa, conservatoris i centres professionals
03. Documents per a l’organització i la gestió dels centres d’ensenyaments de música de grau professional
04. Complementació de les Dades Anuals. Centres Ensenyaments Artístics
Centres
 
»»» 03. Documents de gestió PEC
02. De centre (Març 2011)
03. De centre (Març 2011) - Presentació
Centres específics / Especialitats
 
»»» 03. Lectura
02. Recomanacions als centres sobre l`expressió escrita (2009)
Centres
 
»»» 04. Documents de gestió PGA i memòria
01. Memòria Anual del centre (JUL-2016)
02. Programació general anual (PGA): Escoles i instituts (JUL-2016)
03. Llistat d'indicadors: PAC Lleida (NOV-2014)
Centres específics / Especialitats
 
»»» 04. Idiomes
01. Ensenyaments d'idiomes EOI - Juny 2012
Centres
 
»»» 06. Horaris
01. Batxillerat (Jul-2016)
02. ESO (JUL-2016)
04. Primària (SET-2016)
 
»»» 07. Òrgans col·legiats
09. Òrgans col·legiats (set-2010)
 
»»» 10. Atenció a la diversitat
02. Diversificació curricular: UECs (Set-2012)
03. UEC: Model de Pla individualitzat (2011)
 
»»» 11. Normativa
01. Autonomia de centres (2010)
03. LOE: Presentació sobre la LOE i el seu desplegament reglamentari (MAR-2007)
 
»»» 18. Llars d'infants
01. Pla d'emergència del centre docent: Llars d'Infants

 

 

Si cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre podreu baixar el fitxer al vostre ordinador.