Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents elaborats per la Inspecció
Cercador de documents

Plenaris
 
»»» 2011. Desembre
1. Funcions i atribucions de les direccions
2. Expedients contradictoris no disciplinaris
 
»»» 2015. Març
Guia bàsica de protecció de dades per als centres educatius
AVAC Aplicació dels resultats al professorat (centres Generalitat)
 
»»» 2015. Octubre
01. Llei de transparència, accés a la informació i bon govern (centres)
02. AVAC. Presentació als centres
03. La potestat parental (OCT-2015)

 

 

Si cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre podreu baixar el fitxer al vostre ordinador.