Intranet Generador d'enquestes
Centre: Contrasenya:

Aplicació web pel disseny d'enquestes

Per poder fer ús del servei cal disposar d'una contrasenya facilitada per la Inspecció de Lleida.

Els centres dels SSTT de Lleida poden demanar una contrasenya des de la mateixa Intranet,
fent un suggeriment (categoria Enquesta) amb les dades del centre.

 
 

Per accedir a l'ús de l'aplicatiu d'enquestes on-line,
cal sol.licitar la contrasenya d'accés enviat un suggeriment.