Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Inspectors/es - Dies de guàrdia
Dia Inspector/a
Dimarts
Aragonés Jové, Núria
Arrufat Vilaginés, Gemma
Castellà Anglarill, Alba
Mesalles Rué, Olga
Segués Piqué, Jaume
Dimecres
Cervera García, Jordi
Galdeano Garcia, Nicolau
Lapeña Riu, Antoni
Lluís Sesplugues, Montserrat
Solsona Solé, Joan
Dijous
Ardanuy Peris, M. Elena
Huguet Pena, Carme
Relancio Ballester, Elena
Solans Benavent, Àngel
Valldaura Pujol, Joan
Divendres
Prat Alsina, Pilar
Regada Andreu, Montserrat
Rexach Lamolla, Mariona
Sans Mesalles, M. Dolors
Exempt
Serentill Rubio, Josep
Vera Mur, Josep Maria