Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents de suport procedimental

Accidents i incidents
Accidents: Informació sobre el procediment establert per reclamar
Accidents: Reclamació de l'interessat al Departament d'Educació
Accidents: Informe dels fets pel director/a del centre
Accidents: Escrit de tramesa de l'informe dels fets al Director/a dels SSTT
Accidents: Escrit de ratificació dels fets
Incidents: Petició a l'ajuntament d'assistència i/o vigilància per a protegir les instal.lacions del centre
Incidents: Informe del director/a sobre situació generada i els danys soferts en les instal.lacions del centre
Incidents: Escrit de tramesa al director/a dels SSTT de l'informe dels danys
Incidents: Proposta de reparació dels danys soferts als CEIPs
Incidents: Comunicat al director/a dels SSTT dels danys soferts pel professorat i petició d'assistència jurídica.

 

 

Si cliqueu amb el botó esquerre del ratolí sobre podreu accedir al document.