Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents de suport procedimental

Consell escolar del centre
Convocatòria de reunió feta pel/la President/a
Convocatòria de reunió feta pel /la Secretari/ària per delegació
Acta de sessió
Certificació d'acords presos
Diligència per autenticar una acta

 

 

Si cliqueu amb el botó esquerre del ratolí sobre podreu accedir al document.