Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents de suport procedimental

Docents jubilats
01. Qüestions generals
02. Protocol per a la gestió de la col.laboració
03. Model de comunicació del centre
04. Model de carta de compromís
05. Model de memòria del centre docent
06. Model d'escrit de nova demanda

 

 

Si cliqueu amb el botó esquerre del ratolí sobre podreu accedir al document.