Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Documents de suport procedimental

Eleccions consell escolar
Circular informativa als pares
Acta de constitució de mesa electoral
Acta de votació de cada sector electoral
Acta sorteig mesa electoral alumnes
Acta sorteig designació membres mesa electoral sector pares
Agraïment als membres del consell escolar sortints
Convocatòria claustre per a l'elecció de representants
Convocatòria d'eleccions al consell escolar
credencial de candidat
credencial de supervisor
Designació membre mesa alumnes (comunicació)
Designació membre mesa pares (comunicació)
Justificant de vot
Nomenament membre consell escolar (comunicació)
Papereta de votació (model)
Petició designació representant de l'AMPA
Petició designació representant municipal
Petició per ser supervisor del sector alumnes
Petició per ser supervisor del sector pares
Presentació de candidatura
Publicitat de la composició de les meses electorals

 

 

Si cliqueu amb el botó esquerre del ratolí sobre podreu accedir al document.