Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Visites registrades a la Intranet (18/06/18 13:06)
Any Mes Opció Visites
2018 06     Visites mes 4,659 
2018 05     Visites mes 10,424 
2018 04     Visites mes 10,625 
2018 03     Visites mes 10,130 
2018 02     Visites mes 11,494 
2018 01     Visites mes 11,246 
2018   Visites any 58,578 
2017 12     Visites mes 8,405 
2017 11     Visites mes 10,354 
2017 10     Visites mes 16,530 
2017 09     Visites mes 11,325 
2017 08     Visites mes 4,805 
2017 07     Visites mes 9,787 
2017 06     Visites mes 12,574 
2017 05     Visites mes 13,715 
2017 04     Visites mes 11,836 
2017 03     Visites mes 15,339 
2017 02     Visites mes 14,786 
2017 01     Visites mes 15,788 
2017   Visites any 145,244 
2016 12     Visites mes 10,622 
2016 11     Visites mes 18,851 
2016 10     Visites mes 21,153 
2016 09     Visites mes 17,307 
2016 08     Visites mes 4,765 
2016 07     Visites mes 14,190 
2016 06     Visites mes 13,883 
2016 05     Visites mes 16,182 
2016 04     Visites mes 16,290 
2016 03     Visites mes 15,743 
2016 02     Visites mes 16,664 
2016 01     Visites mes 14,008 
2016   Visites any 179,658 
2015 12     Visites mes 16,154 
2015 11     Visites mes 20,513 
2015 10     Visites mes 23,522 
2015 09     Visites mes 20,984 
2015 08     Visites mes 8,092 
2015 07     Visites mes 18,081 
2015 06     Visites mes 13,487 
2015 05     Visites mes 13,961 
2015 04     Visites mes 12,211 
2015 03     Visites mes 15,669 
2015 02     Visites mes 14,608 
2015 01     Visites mes 14,165 
2015   Visites any 191,447 
2014 12     Visites mes 13,865 
2014 11     Visites mes 26,842 
2014 10     Visites mes 44,325 
2014 09     Visites mes 22,960 
2014 08     Visites mes 6,008 
2014 07     Visites mes 10,964 
2014 06     Visites mes 12,990 
2014 05     Visites mes 18,377 
2014 04     Visites mes 11,382 
2014 03     Visites mes 17,283 
2014 02     Visites mes 22,530 
2014 01     Visites mes 15,834 
2014   Visites any 223,360 
2013 12     Visites mes 11,058 
2013 11     Visites mes 16,500 
2013 10     Visites mes 20,565 
2013 09     Visites mes 19,453 
2013 08     Visites mes 10,451 
2013 07     Visites mes 9,887 
2013 06     Visites mes 13,033 
2013 05     Visites mes 17,954 
2013 04     Visites mes 27,777 
2013 03     Visites mes 16,531 
2013 02     Visites mes 21,936 
2013 01     Visites mes 27,510 
2013   Visites any 212,655 
2012 12     Visites mes 12,191 
2012 11     Visites mes 22,088 
2012 10     Visites mes 23,179 
2012 09     Visites mes 17,094 
2012 08     Visites mes 6,674 
2012 07     Visites mes 11,475 
2012 06     Visites mes 17,935 
2012 05     Visites mes 22,039 
2012 04     Visites mes 23,892 
2012 03     Visites mes 30,622 
2012 02     Visites mes 26,379 
2012 01     Visites mes 23,755 
2012   Visites any 237,323 
2011 12     Visites mes 15,142 
2011 11     Visites mes 21,281 
2011 10     Visites mes 28,898 
2011 09     Visites mes 31,171 
2011 08     Visites mes 15,945 
2011 07     Visites mes 22,910 
2011 06     Visites mes 27,028 
2011 05     Visites mes 30,713 
2011 04     Visites mes 27,734 
2011 03     Visites mes 38,462 
2011 02     Visites mes 34,272 
2011 01     Visites mes 34,488 
2011   Visites any 328,044 
2010 12     Visites mes 23,265 
2010 11     Visites mes 42,120 
2010 10     Visites mes 40,471 
2010 09     Visites mes 29,273 
2010 08     Visites mes 12,317 
2010 07     Visites mes 21,647 
2010 06     Visites mes 23,007 
2010 05     Visites mes 24,360 
2010 04     Visites mes 36,219 
2010 03     Visites mes 42,887 
2010 02     Visites mes 68,628 
2010 01     Visites mes 72,343 
2010   Visites any 436,537 
2009 12     Visites mes 35,368 
2009 11     Visites mes 65,108 
2009 10     Visites mes 62,057 
2009 09     Visites mes 68,534 
2009 08     Visites mes 10,033 
2009 07     Visites mes 17,009 
2009 06     Visites mes 34,081 
2009 05     Visites mes 37,996 
2009 04     Visites mes 26,457 
2009 03     Visites mes 20,988 
2009 02     Visites mes 14,697 
2009 01     Visites mes 14,905 
2009   Visites any 407,233 
2008 12     Visites mes 17,394 
2008 11     Visites mes 33,410 
2008 10     Visites mes 28,332 
2008 09     Visites mes 12,723 
2008 08     Visites mes 5,519 
2008 07     Visites mes 9,202 
2008 06     Visites mes 12,486 
2008 05     Visites mes 13,843 
2008 04     Visites mes 15,185 
2008 03     Visites mes 12,068 
2008 02     Visites mes 15,112 
2008 01     Visites mes 12,327 
2008   Visites any 187,601 
2007 12     Visites mes 7,775 
2007 11     Visites mes 14,297 
2007   Visites any 22,072 
2001 05     Visites mes 22 
2001   Visites any 22 
2000 04     Visites mes 14 
2000   Visites any 14 

  Visites acumulat 2,629,788 

 

mostra les categories del mes; les tanca.