Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Webs d'interès

Diversitat
 
»»» Sense categoria
01. Atenció a la diversistat
02. Plans individualitzats
03. Dislexia
04. TDAH
05. Altes capacitats
06. Trastorns Espectre Autista
07. Conducta problemàtica
08. Síndrome de Tourette
09. Atenció domiciliària
10. CREDA Lleida
20. Programa Intensiu de Millora (PIM)

 

 

Si cliqueu sobre podreu accedir al web.