Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Webs d'interès

Normativa
 
»»» Centres
00. Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres
00. Normes gràfiques d'identificació dels centres i serveis públics
01. Departament d'Educació
02. Departament d'Educació - ST a Lleida
03. Full de disposicions d'educació
04. Diari Oficial de la Generaliat de Catalunya (Internet)
05. Models de documentació acadèmica
06. Preguntes més freqüents. Batxillerat
07. Decret d'ordenació curricular d'ESO
 
»»» Referència
01. Llei Orgànica d'Educació (LOE) 2/2006
02. Llei d'Educació de Catalunya (LEC) 12/2009
03. Decret d'autonomia dels centres educatius 102/2010
04. Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent 155/2010

 

 

Si cliqueu sobre podreu accedir al web.