Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Webs d'interès

Procediments disciplinaris als centres
 
»»» Sense categoria
01. Plec de càrrecs en el procediment disciplinari sumari obert pels fets o omissions que s’indiquen, susceptibles de ser constitutius de falta lleu
02. Resolució de finalització del procediment disciplinari sumari obert
03. Resolució de finalització per sobreseïment del procediment disciplinari sumari obert
04. Resolució de finalització del procediment disciplinari sumari obert per acabament d’adscripció al centre educatiu
05. Comunicació als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona de la formulació del plec de càrrecs d’un proced. disciplinari sumari
06. Comunicació i trasllat als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona de la resolució final d’un procediment disciplinari sumari
07. Comunicació a la persona afectada

 

 

Si cliqueu sobre podreu accedir al web.