Mapa Intranet Inspecció Lleida · Entorn obert

Webs d'interès

Protocols
 
»»» Sense categoria
00. Catàleg de protocols i marcs d'actuació
01. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.
02. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals
03. Protocol de detecció i intervencio en cas de conflicte greu amb l'alumnat
04. Protocol d'actuació interdepartamental de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent
05. Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents des del centre en període lectiu

 

 

Si cliqueu sobre podreu accedir al web.